Ordning och reda i skolpolitiken

Jag har tidigare skrivit om vad jag tror är viktigast för framtidens skola. Jag tror på fler lärare, och fler vuxna i skolan. Jag tror på tidiga insatser och fler specialpedagoger. På färre elever i de yngre klasserna och på färre barn i barngrupperna på förskolan. 

I Växjös skolor behövs mer tid för att fokusera på lärandet. Växjös lärare gör ett fantastiskt jobb men med förutsättningar som ständigt förändras och mättillfällen som ständigt blir fler så är det en ibland omöjlig utmaning. Lärande kräver trygghet och relationer, det byggs inte genom stress och oro.

Som svar på skolans problem så presenterar alliansregeringen följande: ordningsbetyg och betyg från årskurs fyra.

Jag har flera gånger hört företrädare för alliansen både på lokal och nationell nivå bedyra att lärare ska få vara just lärare. Inte administratörer. Ändå läggs förslag som går i direkt motsatt riktning. Med fler betyg följer mer administration och mindre tid för eleven i klassrummet. Det gynnar knappast varken elever eller lärare i Växjös skolor.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Siffror, känslor och Sverigedemokrater

Maxad taxa

En blogg?