Nationellt, centralt och lokalt

Idag släppte vi, vänstern och miljöpartiet ett vallöfte om att de nationella proven ska rättas centralt. En förändring som kommer att komma både lärare och elever till del. Lärarna får möjlighet att vara proffs på undervisning och slipper ägna massa tid åt att rätta nationella prov och eleverna får en likvärdig beömning av provresultaten.

Många lärare har pratat med mig om den orimliga arbetsbördan som rättning av de natonella proven innebär. Tid som kunde ägnats åt eleverna och åt lärande har istället fått ägnas åt rättning. Skolinspektionen har vid omrättning visat att pojkar och elever med svag studiebakgrund eller med utländsk bakgrund har fått sämre studieresultat. Det är inte ok.

Socialdemokraterna i Malmö lade ett liknande förslag i går och vi lägger det idag. Det känns bra att kunna satsa på en enkel åtgärd för att dels kunna frigöra tid för lärare och lärande men också för att komma närmre en likvärdig och mer jämlik skola.

Nu bär det av mot debatt som lärarförbundet anordnar om villkoren i Växjös skolor. Hoppas att detta är ett förslag som också de gillar.

Ses!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Siffror, känslor och Sverigedemokrater

Maxad taxa

En blogg?