Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2017

En budget för många eller några få?

Artikel publicerad i Smålandsposten 23/10: Det  ä r budgettider och det  ä r tydligt att Sverige st å r inf ö r ett v ä gval. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ett budgetf ö rslag som f ö resl å r kraftfulla reformer f ö r att Sveriges ekonomiska styrka ska komma hela Sverige till del. 12   500 pension ä rer i V ä xj ö  f å r s ä nkt skatt samtidigt som bostadstill ä gget f ö r pension ä rer h ö js. En efterl ä ngtad h ö jning av barnbidraget med 200 kronor ger V ä xj ö s barnfamiljer b ä ttre ekonomi samtidigt som tandv å rdbidraget h ö js f ö r unga och  ä ldre. Tryggheten f ö r den som blir sjuk prioriteras genom ett h ö jt tak i sjukf ö rs ä kringen. Ordentliga satsningar p å  skolan med st ä rkt statlig finansiering och h ö gskolebeh ö righet p å  yrkesprogrammen ger V ä xj ö s barn och unga b ä ttre f ö ruts ä ttningar att lyckas i framtiden. Tryggheten st ä rks  med h ö jda anslag till polisen och genom satsningar p å  r ä ttsv ä sendet.  Samtidigt

Hur blev det såhär?

Bild
Krönika i fredagens Växjöbladet Kronobergaren:  På tisdag fattar Växjös kommunfullmäktige beslut om huruvida det ska bli ett nytt stadshus vid stationsområdet eller inte. Trots att det saknas kalkyler för vad det skulle kosta att renovera dagens kommunhus är den moderatledda majoriteten övertygad om att det blir billigare att bygga ett nytt. Deras övertygelse är så orubblig att de inte tvekar att sätta spaden i marken oavsett vad prislappen landar på.  Växjös moderatledda majoritet kastar sig rakt in i en sällan skådad byggiver med avtal i högsta hugg - och rejäla skygglappar. Med blygsam extern finansiering motsvarande tre normalstora villor i Växjö centrum är man beredd att betala i runda slängar 700 miljoner av Växjöbornas skattepengar. Ett vinstdrivande statligt ägt bolag får på så sätt en splitterny station till det facila priset av 12 miljoner kronor (Jernhusen betalar 45 miljoner kronor men Växjö kommun betalar 33 miljoner kronor till Jernhusen för marken). Affären gö

Kamma till dig! En moderat syn på rättvisa...

Bild
Den moderatledda majoriteten vill nu göra Växjös barn och unga ansvariga för familjens ekonomi. Det senaste förslaget som ni kan läsa om här är att reducera det ekonomiska biståndet om barnet mister sitt studiebidrag. Att helt enkelt göra barn och unga på gymnasieskolan ansvariga för att dra in 1050 kronor per månad till sin familj. Det skulle säkerligen enligt den moderatledda majoriteten öka incitamenten till utbildning och allmän skärpning. För det vet ju alla som någonsin har träffat en sextonåring som inte riktigt klarar skolan eller mår dåligt att lite gammalt hederligt konsekvenstänk alltid rätar ut situationen. Detta görs under parollen rättvisa. Utifrån att familjer med egen försörjning minsann inte får kompensation för att deras barn inte går i skolan. De familjerna får heller inte del av ekonomiskt bistånd eller andra behovsprövade bidrag så i rättvisans namn kanske vi skulle skippa det rakt av? 1050 kronor för en familj som har ekonomiskt bistånd är mycket pengar. De