Inlägg

Visar inlägg från februari, 2016

Stjärnglans och nytänk

Idag skiner solen över kalmarsund och jag sitter på konferensen "Sverige tillsammans" i Kalmarsalen. Här samlas företrädare för kommuner och regioner, företrädare för regeringen och för flera myndigheter för att vi tillsammans ska få samma bild av vad som behöver göras nu och framöver för att möta alla de som har sökt sin tillflykt till Sverige. I både Kronoberg och Kalmar har flera kommuner nu ett ökat invånarantal istället för ett minskat och det kan innebära stora möjligheter inför framtiden. Om vi bara har modet att göra på rätt sätt. Vi måste hitta nya sätt att göra saker som vi alltid gjort. För det vi alltid gjort när det gäller etablering på arbetsmarknaden kommer inte att fungera idag. Ska vi vara riktigt ärliga fungerade det vi gjorde innan inte särskilt bra ens då vi trodde att det gjorde det... Vi måste utgå från vad som behöver göras och utifrån det fundera på vem av oss alla olika aktörer som är bäst på att göra vad. Inte tvärtom, fundera över vad vi kan bäst

"I dag skulle inte Madickens familj bo granne med Abbes. Det skulle inte hända."

så säger nationalekonomen Charlotta Mellander i dagens Smålandsposten. Underrubriken i tidningens inblicksreportage är talande. " Växjö växer så det knakar. Så gör också inkomstklyftorna ." I reportaget får vi se en karta över staden och i den illustreras hur mycket medelinkomsten har förändrats i Växjös olika stadsdelar mellan 2001 till 2013. På Söder och i Sandsbro har medelinkomsten ökat mest, på Söder med 59% och i Sandsbro med 57%. I Araby har medelinkomsten ökat minst, med 7% under samma år. Högst medelinkomst har den växjöbo som bor i Högstorp och lägst medelinkomst har den växjöbo som bor på Araby. Klyftorna i Växjö har växt, den stadsdel som ligger lägst i medelinkomst är också den stadsdel där medelinkomsten har ökat minst. De stadsdelar där medelinkomsten från början var hög är de stadsdelar där medelinkomsten också ökat rejält. Klyftan blir djupare och gapet däremellan blir större. Att klyftorna mellan växjöborna blir större är inte bra för Växjös utveckl