Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2016

Gräddfil eller anständig? Det är olika...

I Växjö avsätts 6% av allmännyttans lediga lägenheter till en så kallad social förtur. Det är precis som det låter en förtur för de som av olika sociala skäl är i akut behov av en bostad. Växjöbostäder har i snitt en omsättning på ca 1000 familjelägenheter årligen och av dem så går alltså ca 60 lägenheter till Arbete och Välfärd där de förmedlas på särskilt sätt. Det kan vara till våldsutsatta kvinnor, till människor med missbruk men också till växjöbor som på grund av olika funktionsnedsättningar inte längre kan bo där de bor idag. Det kan också vara ensamkommande flyktingbarn som via familjeåterförening fått hit sin familj eller i något fall en nyanländ barnfamilj som inte har bostad på annat sätt. I dagens smålandsposten kallar moderaten Oliver Rosengren den sociala förturen för en gräddfil för nyanlända. Märkligt att han inte med ett ord nämner att den sociala förturen också är till för andra.  Ett av Växjös stora problem är att vi har får få bostäder. Det är kännbart för de v