Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2015

Höghastighetsbana, Oenighet och universitet

Den här veckan har varit lite av ett sammelsurium. Eller kanske där det den vecka som varit mest som vanligt efter sommaren. I Växjö har den moderatledda majoriteten diskuterat sinsemellan om de säljer bostäder för rätt priser eller inte. I Stockholm har jag pratat höghastighetsbana, både med SKLs tjänstemän och med socialdemokrater runt om i landet. Och nu sitter jag i Ronneby med hela kommunledningen (både politiker och tjänstemän) där vi har en heldag med fokus på Växjö som universitetsstad. Det är onekligen olika och dessutom olika på olika platser. Att den moderatledda majoriteten verkar ha problem att komma överens gällande bostadsrättsombildningar förvånar mig inte. Vi har länge drivit linjen att Växjös mest attraktiva hyresrätter ska fortsätta att vara just hyresrätter. Det behövs för att Växjö ska ha en mångfald i bostadsbeståndet. Kanske kan vi nu se en ändring i den moderatledda omvandlingspolitiken? Det skulle i så fall vara välkommet.  Höghastighetsbanan är verklig

Det är inte...

...utan att man funderar när man läser Jon Malmkvist i Smålandsposten .... Utan att blunda har den moderatledda majoriteten röstat igenom den ena försäljningen av hyreslägenheter till bostadsrätter efter den andra. Jon Malmkvist, som sitter både i Växjöbostäders styrelse liksom i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gladeligen sagt ja till varenda en. Nu däremot tycker han att det var lite dumt att slumpa bort växjöbornas gemensamma egendom till underpris. Och det är ju bara att hålla med. Kan vi nu se en ny bostadspolitik från den moderatledda majoriteten? Mer fokus på byggande och mindre på försäljningar? Det vore i så fall mer än välkommet! /Åsa

Kommunhus eller bostäder?

Idag var frågan om detaljplaneläggning av kommunhuset uppe på kommunstyrelsen. I grova drag betyder det att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att bestämma vilken verksamhet som ska finnas där kommunhuset ligger idag. Det är ingen hemlighet att den moderatledda majoriteten vill bygga ett nytt kommunhus och bygga bostäder där kommunhuset ligger idag. Det finns en grov kalkyl där kostnaden för ett nytt kommunhus landar på 30 miljoner kronor mer per år i hyra jämfört med den hyra som vi betalar för kommunhuset idag. Den moderatledda majoriteten menar på att en flytt skulle spara pengar men då räknar de på att det nuvarande kommunhuset ska totalrenoveras och få miljöstandard guld. Det skulle kosta ytterligare 35 miljoner kronor per år. I jämförelse de alternativen emellan skulle ett nytt kommunhus innebära en lägre hyra. Däremot finns det otaliga alternativ däremellan... Kanske är det ok att kommunhuset i Växjö inte är Sveriges mest energieffektiva kommunhus, då den uppvärmn