Kommunhus eller bostäder?

Idag var frågan om detaljplaneläggning av kommunhuset uppe på kommunstyrelsen. I grova drag betyder det att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att bestämma vilken verksamhet som ska finnas där kommunhuset ligger idag. Det är ingen hemlighet att den moderatledda majoriteten vill bygga ett nytt kommunhus och bygga bostäder där kommunhuset ligger idag.

Det finns en grov kalkyl där kostnaden för ett nytt kommunhus landar på 30 miljoner kronor mer per år i hyra jämfört med den hyra som vi betalar för kommunhuset idag. Den moderatledda majoriteten menar på att en flytt skulle spara pengar men då räknar de på att det nuvarande kommunhuset ska totalrenoveras och få miljöstandard guld. Det skulle kosta ytterligare 35 miljoner kronor per år. I jämförelse de alternativen emellan skulle ett nytt kommunhus innebära en lägre hyra. Däremot finns det otaliga alternativ däremellan...

Kanske är det ok att kommunhuset i Växjö inte är Sveriges mest energieffektiva kommunhus, då den uppvärmningskälla vi har är biobaserad fjärrvärme som i princip inte släpper ut någon koldioxid och dessutom är väldigt effektiv som energislag. Kanske är det inte ok. Däremot måste vi kunna diskutera olika alternativ och inte som den moderatledda majoriteten låsa fast sig vid en sanning innan rejäla underlag presenteras. Vi måste också kunna se att den lösning som presenteras av den moderatledda majoriteten faktiskt innebär en ökad kostnad för växjöborna med ytterligare 30 miljoner kronor per år.

Jag vet att Växjö behöver mer bostäder och jag vet att det behovet är akut. Jag vet också att skattebetalarnas pengar ska användas på abslut bästa sätt och då måste vi som förtroendevalda se på flera olika lösningar så att växjöbornas pengar används rätt. Det är lite si och så med den saken nuförtiden, det oroar mig.

/Åsa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Siffror, känslor och Sverigedemokrater

Maxad taxa

En blogg?