100 dagar kvarIdag är det 100 dagar kvar till valet till Europaparlamentet. Du har alltså 100 dagar på dig att bestämma dig för på vilket parti och på vem du ska lägga din röst. Ta vara på den tiden och framförallt - ta vara på din röst. Den behövs. Lika mycket i EU-valet som i valet till riksdag, region och kommun. Varför då?

Jo, hela Europa väljer 705 ledamöter till Europaparlamentet och från Sverige väljs 21 stycken parlamentariker. Socialdemokraterna fick i förra EU-valet fem mandat i valet 26 maj bör vi ta sju. Fast helst borde vi ta #9. Eller hur?

Lena Melin skriver i Aftonbladet under rubriken "Nio blytunga skäl att rösta i EU-valet" Här kan du läsa artikeln. Jag har tagit mig friheten att skriva ner hennes skäl i korthet här:

1) Påverka - 60 % av alla beslut som fattas av riksdagen har sitt ursprung i EU och nästan lika många av de lokalt fattade besluten har sitt ursprung i EU.

2) EU är en global maktspelare - Medlemsländerna för sin egna utrikespolitik men EU-parlamentets åsikter spelar stor roll i den globala politiken

3) Demokratin - Nationalismen, rasismen och fascismen tar ett allt starkare grepp om Europa, det betyder att deras agenda också speglas i de mandat de får i parlamentet och i ministerrådet ( tex Ungern och Polen) EU byggdes upp som en garant för fred och för fungerande rättsstater i Europa - din röst spelar roll för att EU ska fortsätta vara just det.

4) Klimatet - EU är en stormakt i klimatförhandlingarna. Parisavtalet som slöts 2015 drevs på av EU och EU förhandlar som en röst på FNs klimatmöten.

5) Terrorism - Europol heter det polisiära samarbetet i EU och det har bidragit till att flera terroristmisstänkta har gripits. Parlamentet är viktigt för detta arbetet.

6) Jobba var du vill - EUs fria inre marknad innebär att du får jobba, driva företag och bo var du vill i EU. Det slår parlamentet vakt om.

7) Plugga var du vill - Se punkt 6

8) Res utan kontroller - i och för sig en sanning med viss modifikation idag... men Storbritannien slåss för att de när de lämnar EU inte ska ha en så kallad hård gräns mot Irland. Det skapar en enorm kontrollapparat som dessutom kostar mycket pengar.

9) Krishjälp - EUs länder hjälper varandra och ställer upp för varandra i kriser. Sverige fick hjälp med brandbekämpningen i sommarens skogsbränder från sju EU-länder.

Det är nio skäl att rösta i EU-parlamentsvalet men det finns ytterligare skäl för att rösta på Socialdemokraterna.

EU ska driva på för en betydligt mer offensiv klimatpolitik och klimatomställningen ska gå hand i hand med ett mer jämlikt Europa. I Europa ska vi konkurrera på lika villkor och arbetares villkor ska vara schyssta oavsett var i Europa du arbetar. Svenska kollektivavtal ska självklart gälla i Sverige och framtiden ska inte byggas med dumpade rättigheter för Europas arbetare.

Framtidens Europa ska garantera kvinnors rättigheter. Det är inte särskilt framsynt att backa tillbaka till en tid där kvinnor ska stå vid spisen, utestängas från arbetsmarknaden och inte ha rätt till sin egen kropp.

Vi måste sluta att subventionera fossila bränslen och istället använda de pengarna för att ställa om. Allt annat är faktiskt helt orimligt.

Det är därför du ska kryssa en Kronobergare till Bryssel. Kryssa #9

/Åsa

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En blogg?

"Det heter faktiskt försäljning, inte utförsäljning..."

Hål i huvudet om sommarjobb