Anfall är bästa försvar

I lördags skrev den moderatledda majoriteten ett svar på min och Carins debattinlägg om budgeten. Carins och mitt inlägg kan du läsa här och majoritetens svar läser du här.

Det är en fascinerande retorik de ägnar sig åt. För det första slinter de lite på siffrorna då de beskriver skillnaden mellan vårt och majoritetens förslag till budget för tekniska nämnden med 15 miljoner kronor. Det är fel. Om de räknar direkt på resultatsiffrorna hittar de en skillnad på 12,7 mkr. Men om de ägnat tid åt att läsa hela förslaget så hade de sett att det inte är riktigt så enkelt. I siffran 12,7 ligger en skillnad i hur vi finansierar sjörestaureringarna. Majoriteten har valt att lägga dem i resultaträkningen och vi har valt att finansiera dem via en sjörestaureringsfond med eget kapital. (Eget kapitel som kan användas till engångsåtgärder och inte till att anställa lärare och undersköterskor för). Skillnaden oss emellan är då inte 15, inte heller 12,7 utan 9,7 mkr. När vi pratar budget skadar det inte att använda sig av rätt siffror.

För det andra gör de en stor poäng av att vår effektivisering på Byggnadsnämnden hotar verksamhetsutbyggnad och näringslivets utveckling. Det är inget annat än hittetå. För det första är effektiviseringen på 86 000 och inte på 1 mkr som det hävdas i artikeln. För det ändra är det så att den största delen av intäkterna till byggnadsnämnden kommer utifrån i form av avgifter gällande bygglov och planer. Så ju mer som byggs och utvecklas desto fler intäkter kommer in. Majoriteten med sitt budgetförslag tycks tro att utbyggnaden av Växjö håller på att stagnera - Det tror inte jag.

För det tredje menar man att vår satsning på skolan inte skulle vara stor nog. Ett ganska märkligt argument med tanke på att deras satsning är 30 mkr mindre. Om inte vår satsning räcker, hur långt räcker då deras? Det menas att nattomsorg och andra förslag vi har lagt på skolområdet med råge äter upp de miljoner som vi lägger extra. Det är inte sant. Nattomsorg för tio barn beräknas kosta ca 1 till 1,5 miljon kronor. Även med den miljonen borträknad så är vår satsning på skolan betydligt större än deras.

Vi har gjort hårda prioriteringar i vårt budgetförslag för att kunna kraftsamla på skolan. En investering  i skolan är den mest hållbara investering vi kan göra. Det är också därför vårt budgetförslag skiljer sig åt gentemot majoritetens på bland annat tekniska nämnden. Tekniska nämnden har flera år i rad gjort ett överskott på sin skattefinansierade verksamhet, helt enkelt därför att de investeringar som tekniska nämnden beslutat om inte hinns med. Istället för att lägga pengar på hög hos tekniska nämnden så är vi övertygade om att pengarna gör större nytta i Växjös skolor. Det är en prioritering som också den moderatledda majoriteten borde ha gjort.

Det mest oväntade är att de i sin debattartikel försöker hävda att det är vi som lägger en budget som är ofinansierad och att det är de själva som står för en långsiktig försiktigt ekonomisk politik. Det går inte att tolka på annat sätt än att anfall verkar vara bästa försvar. För att få ihop sin budget väljer den moderatledda majoriteten att använda reavinster och göra en megautdelning från Växjöbostäder. Det är varken långsiktigt eller hållbart. Det är betydligt klokare att alla växjöbor tar ansvar för Växjös välfärd tillsammans. Det tjänar vi alla på.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Siffror, känslor och Sverigedemokrater

Maxad taxa

En blogg?